การสั่งสม ๒ เพื่อเจริญสุขเรื่อยไป

… เราเจริญสุขได้ง่ายๆ ด้วย การสั่งสม ๒ … อันได้แก่

๑ การสั่งสมอามิส(อามิสสันนิจยะ คือ สะสมเงินทอง ลาภผล ประสบการณ์ความรู้ในงานทางโลก) และ

๒ การสั่งสมธรรม(ธัมมสันนิจยะ คือ การหมั่นศึกษา หมั่นปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้ก้าวหน้าไปทีละน้อย) …

Advertisements