งานสร้างเงิน ธรรมะสร้างใจที่เป็นสุข

… การงานทำแล้วได้เงิน การธรรมทำแล้วได้ใจ(ได้ใจที่เป็นสุขยั่งยืน)…

Advertisements