จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ …

จินตนากำเนิด การสร้างสรรค์ … เธอคัดสรรค์จากใจ ปรารถนา

จงยึดมั่นกับภาพ จินตนา … นำเธอมาสมหวัง ตนาการ

Advertisements