จิตว่างๆ พัฒนาธรรมะ ง่ายๆ

… เมื่ออยู่ในบ้านให้ศึกษาธรรมะ เมื่ออยู่นอกบ้านให้นำธรรมะไปปฏิบัติ… ทำได้ทุกลมหายใจง่ายๆ เมื่อจิตเราว่างๆ…

Advertisements