กิจวัตรของ พระพุทธเจ้า

กิจวัตรของ พระพุทธเจ้า

รุ่งเช้าเฝ้าบิณฑบาต

เย็นไม่ขาดแสดงธรรม

เวลาค่ำ กลางคืนพร่ำตอบปัญหา

รุ่งสางพินิจสัตว์นานา

นี้คือ

เบญจ์กิจจา องค์ศาสดาทรงกระทำ

เป็นการอธิบายกิจวัตร ที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียรของพระพุทธเจ้า ที่ทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเป็นศาสดาเอกของโลก …

พุทธสุภาษิต:

” เกิดเป็นคน ควรพยายามร่ำไป จนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จ  “


Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98