ศาสนาแห่งจักรวาล

พุทธศาสนาจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาลที่สามารถตอบโจทย์

ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพราะปรศจากกรอบความคิด

ตายตัวที่ห้ามท้าทายเทววิทยา และยังเป็นศาสนาที่ครอบคลุบ

ทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์กายภาพ และจิตวิญญาณ

โดยควบคู่ และสัมพันธ์กันและกัน

— อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98