ประวัติย่อของ F# .NET

ประวัติย่อของ F#

Version แรกของ ML (Meta Language) ถูกพัฒนาที่มหาวิทยาลัย Edinburgh ในปี 1970 เป็นภาษาที่ออกแบบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงและจัดการกับภาษาอื่น ๆ ภาษา ML ฉบับดั้งเดิมถูกริเริ่มโดย Robin Milner สำหรับไว้ prove ทฤษฎีบทของ Logic of Computable Functions (LCF) ต้นฉบับ ML เดิมได้สืบทอด และออกแบบมาจากทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันสามารถเขียนภาษาโปรแกรมได้อย่างดี ให้ผลลัพย์ที่มีประสิทธิภาพและ รัดกุมโดยที่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานของภาษาระดับต่ำได้

Categorical Abstract Machine Language (CAML) หรือที่นิยมเรียกว่าภาษาตระกูล Caml เป็นภาษาขนาดฉบับย่อ หรือเป็น dialect ของภาษา ML ที่ได้รับการออกแบบและดำเนินการโดย GCrard Huet ที่สถาบันแห่งชาติ de Recherche en Informatique et en Automatique ( INRIA) ในประเทศฝรั่งเศส จากนั้น ก็ได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 1996 ก็ได้เกิด ภาษา Objective Caml (OCaml) ที่ริเริ่มโดย Xavier Leroy ภาษา OCaml พัฒนาต่อมาจาก CAML แต่เพิ่มแนวคิด objects-oriented programming เข้าไปด้วย การเขียนโปรแกรมภาษา OCaml เป็นหนึ่งในภาษา programming ระดับสูงลำดับต้นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ บนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Mac

Don Syme ที่ Microsoft Research Cambridge ได้ออกแบบภาษา F# มาอย่างพิถีพิถันที่สุดสำหรับ .NET โดยศึกษา และนำข้อดีจากภาษาในตระกูล CAML ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาออกแบบด้วย

ภาษา F# ได้รวมเอาความยอดเยี่ยมอย่างความสั้นกระทัดลัด และความเสถียรทนทานของภาษาตระกูล Caml ด้วยการทำงานร่วมกับ .NET ภาษา F# อำนวยความสะดวกเชื่อมต่อโปรแกรม F# กับโปรแกรมอื่น ๆ ที่เขียนในภาษา .NET ได้ เช่น C#,VB.NET ยิ่งไปกว่านั้น F# เป็นภาษาแรกที่ใช้คุณลักษณะที่สำคัญบางอย่าง เช่นรูปแบบการใช้งานและการเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบ asynchronous ได้ด้วย

ขอบคุณที่มา: F# for Scientists โดย Jon Harrop

Advertisements

#net, #f