มองด้วยปัญญา จิตใจก็สบาย

เราไม่ควรจะอยู่ด้วยความคิดที่เป็นพิษ

แต่ควรจะอยู่ด้วยความคิดที่เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจของเรา

มองสิ่งนั้นด้วยปัญญา ด้วยความพอใจ สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่เรา

เรามองด้วยปัญญา จิตใจก็สบาย

คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัญหานั้นๆ

— หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98