ใช้ตาสองข้างดูธรรมดูโลก

ทรง(พระพุทธเจ้า)ตรัสว่า คนในโลกนี้มีความสุขสำเร็จต้องมีตาสองข้าง

ตาข้างหนึ่งคือตาทางโลก หรือมังสจักษุ สำหรับรู้จักการทำมาหากินโดยสุจริต มีชีวิตอยู่ทางสังคมที่ได้รับการยอมรับ

ตาอีกข้างหนึ่งคือตาทางธรรม หรือปัญญาจักษุ ความรู้บริหารจัดการกิเลสได้ ถ้าเรียกเป็นปริญญาก็กล่าวได้ว่าสมบูรณ์

ในทางพุทธมีสองใบ วิชาชีพทำมาหากินเป็น และปริญญาวิชาชีวิต บริหารจัดการชีวิตให้เป็น 

— ว.วชิรเมธี —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98