ทางรอดของเรา.

1. กินข้าว จานแมว,

2. อาบน้ำ ในคู,

3. เป็นอยู่ อย่างทาส,

4. มุ่งมาด ความว่าง,

5. อยู่อย่าง ตายสนิท,

6. ความคิด ผ่องแผ้ว,

7. กุมแก้ว ในมือ,

8. คือดวง จิตว่าง,

9. สมหวัง ทุกอย่าง,

10. ไม่มี หลีกเลี่ยง,

11. แจกของ ส่องตะเกียง,

12. เลี้ยงคนทั้งโลก.

ทำอย่างนี้ เขาว่าบ้า อย่าสงสัย

ชอบใจเรา เราก็บ้า ของเราไป

สบายใจ กลับว่าบ้า อย่าฟังมัน

บ้าแล้วสบาย ไปจนตาย น่าบ้านัก

บ้าอย่างนี้ มันน่ารัก ถูกใจฉัน

ชวนกันมา บ้าให้มาก อยากประชัน

มาแข่งกัน บ้าอย่างนี้ ดีนักเอย ฯ

— พุทธทาสภิกขุ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98