เตือนใจ

1. อยู่อย่างไทย

2. อยู่อย่างมนุษย์

3. อยู่อย่างพุทธบริษัท

4. ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า ตามแนวทางพุทธธรรม

ชีวิตจักมีค่าสมกับเกิดมาบนแผ่นดีนนี้

— ปัญญานันทภิกขุ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98