อาหารใจ

ร่างกายขาดอากาศไม่ได้ ขาดอาหารไม่ได้ ต้องมีประจำ ฉันใด

ใจก็ต้องการอาหารคือ ธรรมะฉันนั้น

ตราบเท่าที่คนยังพอใจ “อาหารใจ” อยู่ โลกก็ยังหวังสันติสุขได้

แต่ชาวโลก ทิ้ง “อาหารใจ” เมื่อใด โลกก็มืดมนกันเมื่อนั้น

ปัญญานันทภิกขุ

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98