บทที่ยี่สิบแปด ของเต้าเต๋อจิง

รู้จักความเป็นชาย

แต่จงรักษาความเป็นหญิง

จะกลายเป็นแม่น้ำ

ให้แก่ทุกสิ่งใต้ฟ้า

เป็นดั่งสายน้ำไหล

ที่พัดพาไปด้วยคุณธรรมสม่ำเสมอ

กลับไปสู่ภาวะแบบเด็กน้อย

.

รู้จักแสงสว่าง

แต่จงหลบเข้าเงามืด

จะกลายเป็นรูปแบบ

ของทุกสิ่งใต้ฟ้า

เป็นเช่นดั่งรูปแบบที่ซ้ำรอยตัวเอง

กระทำด้วยคุณธรรมสม่ำเสมอ

กลับไปสู่จุดเริ่มต้น

.

รู้จักความสูง

แต่จงลงต่ำ

จะกลายเป็นภูเขา

แก่ทุกสิ่งใต้ฟ้า

ด้วยหุบเขามีความดกดื่นอันอุดม

หยิบยื่นให้ด้วยคุณธรรมอันสม่ำเสมอ

กลับสู่ความเรียบง่ายตามธรรมชาติ

.

— เล่าจื๊อ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98