หลักการรู้จักบริษัทอย่างแท้จริง

“คุณไม่มีทางที่จะรู้จักบริษัทได้อย่างแท้จริงจนกว่าคุณจะได้ร่วมเป็นเจ้าของ”

— วอลเตอร์ ชลอสส์ นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98