โชคดี

การเป็นผู้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และมีความเชี่ยวชาญ

และรู้จักคำพูดที่ดี เหล่านี้คือโชคดี

— พระพุทธเจ้า —

 

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98