ผู้นำควาย-ผู้นำคน

ฉันอยากให้คุณช่วยงานนี้ เป็นคำพูดของ ผู้นำคน

ฉันใช้ให้คุณทำงานนี้ เป็นคำพูดของ ผู้นำควาย

ฉันใช้ประโยชน์คุณได้ เป็นคำพูดของ ผู้นำคน

ฉันควบคุมคุณได้ เป็นคำพูดของ ผู้นำควาย

— Chav:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98