เซน: อัตตา

มีอาจารย์เซน กับศิษย์คนหนึ่งที่มาขอเรียนวิชา

สอนมาได้สักระยะหนึ่ง มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เซนชวนศิษย์คนนี้มานั่งดื่มชาด้วยกัน

ชณะนั้นอาจารย์รินชาลงในถ้วยเปล่าจนเต็ม เมื่อเต็มแล้วก็ยังไม่หยุดริน ยังรินชาต่อจนล้นถ้วย

ศิษย์เห็นเข้าทำหน้าตาขึงขังขมวดคิ้ว แล้วพูดกับอาจารย์ว่า

“ท่านอาจารย์ ชาล้นถ้วยแล้วท่านจะรินอีกทำไม”

อาจารย์จึงเฉลยปริศนาธรรมให้แก่ศิษย์ว่า

“เจ้าก็เหมือนชาถ้วยนี้ เจ้ามาพร้อมกับอัตตาว่า

มีชาอยู่เต็มถ้วย… แล้วเจ้าจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างไร”

ชาเต็มถ้วยแล้ว ใส่ชาใหม่เข้าไปก็ไหลล้นออกมาหมด

ความคิดที่ดีและสร้างสรรค์คือ การไม่วิจารณ์ ตำหนิ และทำลายความคิดใครๆ

แต่… มันคือการเรียนรู้รับฟังสิ่งใหม่ ต่อยอดความคิด และลงมือทำเดี๋ยวนี้!

เพราะคนที่ไม่ทำ ได้แต่คิด ได้แต่พูด ได้แต่วิจารณ์ ชามันก็จะล้นดั่งศิษย์เซนคนนี้

ดังนั้น เทชาเก่าทิ้งออกไปเยอะๆ จะได้เหลือถ้วยเปล่าๆ

ที่สามารถเทชาใหม่เข้าไปได้อีกเยอะเลยไง 😉

— Chav:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98