วิถีพุทธกับการประดิษฐ์ Software ด้วยหลักการอยู่กับปัจุบันขณะ

เมื่อท่านทำดีแล้ว ในปัจุบันขณะ
ความล้มเหลวจากอดีตก็จะดีขึ้น
และความล้มเหลวในอนาคตก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย

กล่าวซ้ำในแบบขยายความได้คือ

ในทุกๆกระบวนการประดิษฐ์ Software ใดๆ
ให้ตระหนักคิด และพิจารณาอยู่เสมอว่า
ท่านได้ทำตามหลักการปฏิบัติที่ดีแล้ว
ใช้อุปกรณ์การประดิษฐ์ที่ดีแล้วและใช้รูปแบบที่ดีแล้ว
ในปัจุบันขณะนั้น เพื่อประดิษฐ์ Software นี้โดยตลอด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอแล้ว
ดังนั้น ความไม่ดีใดๆจาก ประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นหรือที่กำลังเป็นอยู่และ
ความคาดหวังสิ่งที่จะทำให้ระบบของท่านจะล้มเหลวได้ในอนาคตนั้น
มันจะดีขึ้น หรือมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หรือเกิดขึ้นได้น้อยมากจนไม่มีนัยสำคัญใดๆ
ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบที่ทำได้ดีแล้วในปัจจุบันขณะของท่านโดยรวมได้อีกเลย

— Chav:P —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98