๗-อุบายสลายความโกรธ

๑. งดการตัดสินใจในขณะนั้น ๑.

๒. งดการพูดในขณะนั้น ๒.

๓. ขอตัวออกมาจากสถานการณ์นั้น เพราะอาจถูกกระตุ้นเร้าจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ๓.

๔. ย้ายตัวเองไปทำอย่างอื่น เพื่อเบี่ยงเบนจิตออกจากความโกรธ ๔.

๕. เจริญเมตตา พิจารณาว่าทั้งเราทั้งเขาที่กำลังโกรธกันล้วนอยู่ในวัฏจักรแห่งความทุกข์ ๕.

๖. หาโอกาสสวดมนต์ ฝึกสมาธิภาวนา ให้จิตมีฐานที่มั่นคง เวลาถูกกระทบจะได้ไม่กระเทือน ๖.

๗. หมั่นเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่เนื่องๆ เมื่อพลังจิตมีมากขึ้น จะรู้ทันความโกรธ ๗.

ว. วชิรเมธี

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98