ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อทุกคน

ผมไม่ได้ ออกแบบ และประดิษฐ์สิ่งนี้มาเพื่อ สนองความต้องการของใคร

แต่ผมออกแบบ และประดิษฐ์สิ่งนี้ มาเพื่อ สนับสนุนความต้องการของทุกคน

Chav:P

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98