คนที่รู้มากจนล้นต้นเหตุขวางทางสำเร็จ

ความรู้จาก คนที่รู้มาก จนล้นแก้ว และไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติงานเองอย่างจริงจังเลยนั้น

เป็นต้นเหตุขวางการปฏิบัติงานจาก คนที่รู้ ไม่เต็มแก้ว

และลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจังได้มากอย่างน่าเหลือเชื่อ

ถึงขั้นที่ทำให้โครงการทั้งโครงการนั้นล้มเหลวกันได้เลยเจียว

การรับมือกับ คนที่รู้มาก ให้ปฏิบัติ ดังนี้

จงมั่นใจว่าแนวคิดของเรานั้นถูกต้อง ลองทำได้จริง สมเหตุผลชัดเจนดีแล้ว

จงเตรียมที่ว่างสำหรับเติมอะไรลงไปได้อีกเยอะๆ

จงอย่าไปถกเถียงให้เสียการเวลาเปล่ากับ คนที่รู้มาก 

ปล่อยให้เขารู้มากไปแบบนั้นดีแล้ว

และ

จงปล่อยความรู้ออกมาให้หมดแก้วใส่ลงไปกับการปฏิบัติงานนั้นทันที!

งานนั้นจักสำเร็จได้โดยง่าย

— Chav:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98