2 หลักการง่ายๆของ พระพุทธเจ้า นำความสุข-ความสำเร็จ-ความยั่งยืนมาให้

จงประยุกต์ใช้หลักการ อิทธิบาท-4 ในการงานของคุณ…

ผลงานคุณจักเป็นเลิศขึ้น ความสำเร็จจะเกิดขึ้น ความสุขจะไหลเข้ามามาก…

แล้วจงรักษาไว้ให้ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักการ พรมวิหาร-4 กับเพื่อนมนุษย์ทุกคน…

แล้วคุณจะไม่มีคนคิดร้าย ไม่มีคนอิจฉา มีแต่คนส่งเสริมช่วยเหลือ…

คุณจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน ในวงกว้างขวางขึ้น สืบต่อไป…

— Chav:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98