การทำงานร่วมกันระหว่างรูปและนาม

“รูป” หมายถึง ส่วนที่เป็น ร่างกาย

“นาม” หมายถึง ส่วนที่เป็น จิต

จิตเป็นพลังงานที่สามารถทำงานได้ ด้วยการอาศัยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการกระทำร่วมกันนี้เรียกว่า “งาน”

ผลของปฏิกิริยาร่วมเรียกว่า “ผลงาน” อาทิ

* จิตที่มีกำลังของสติมาก ย่อมระลึกทันสิ่งที่เข้ากระทบจิตได้มาก

* จิตที่มีกำลังของสติมาก ย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้มาก

* จิตที่มีกำลังของสมาธิมาก ย่อมมีพลังสั่งสมในร่างกายมาก

* จิตที่มีกำลังของสมาธิมาก ย่อมทำให้สมองช่วยจำสิ่งต่างๆได้มาก

* ร่ายกายที่มีพลังมาก ระบบสรีระของร่างกายย่อมทำงานได้ถูกต้องตามหน้าที่

ดร. สนอง วรอุไร

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98