รู้-ดมได

สูตรแกร่งคือรู้

รู้ ต้องดูกาลเทศะ

รู้ ไม่ตรงจังหวะ

จะกลายเป็นอวดรู้

รู้ ข้ามหน้าเพื่อนร่วมงาน

จะพานเป็นหาศัตรู

จะเป็นคนน่าเอ็นดู

รู้ให้ถูกเวลา

อุดม แต้พานิช

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98