ทุกข์สุขเกิดขึ้นดับไป-ดมได

ชีวิตมนุษย์ ตลก

ในเมื่อเราก็รู้ว่ามันตลก แล้วเราไปจริงกับมันทำไม

สุขและทุกข์ดูเหมือนว่ามันจะไม่ต่างกัน

Bad Sometimes good, Good Sometimes bad

ความสุขมันก็เป็นความทุกข์

เพราะความทุกข์ทำให้ได้เรียนรู้ความสุข

มันเป็นเรื่องเดียวกันเลย แยกออกจากกันไม่ได้

ผมทำให้คนอื่นหัวเราะ เขามีความสุข

แต่ผมเองเครียดก่อนขึ้นเวที มีความทุกข์

ตอนเขาหัวเราะผมก็มีความสุข

เขาไม่หัวเราะผมก็มีความทุกข์

แต่ความทุกข์มันเลี้ยงครอบครัวและตัวผมให้มีความสุข

ทุกข์ๆ สุขๆ มันปนกัน เกิดขึ้นดับไป

 อุดม แต้พานิช —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98