หลักเก็ณฑ์ 5 ประการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงกลยุทธ์

1. จงล้มเลิกความคิดเก่าๆ ที่กลายมาเป็นความเคยชิน หรือเป็นสามัญสำนึกโดยไม่ตั้งข้อสงสัย(ความสามารถมารถในการ คิดนอกกรอบ)

2. จงมีความสนใจให้กว้างในสาขาวิชาต่างๆ (ความสามารถในการศึกษาอย่างบูรณาการ)

3. จงหมั่นลับสมองให้เฉียบคมอยู่เสมอ โดยผ่านการอ่านหนังสือที่มีสาระ หรือผ่านการเล่นหมากล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝึกวิธีคิดเชิงกลยุทธ์เป็นประจำ

4. จงใส่ใจวิธีคิดที่แลไปข้างหน้า และวิธีคิดในเชิงบวก อย่าให้อดีตมาเป็นโซ่ตรวนที่จองจำความคิดของเรา

5. จงสร้างนิสัยให้หมั่นฝึกสมาธิอยู่เสมอ

— คำภีร์ 5 ห่วง โดย มูซาชิ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98