รหัส F# จาก Functional ผ่าน Refactoring ไปยัง Object-Oriented กลายเป็น Working Software …

ผมได้รับมอบหมายงานผลิต Software ด้วยการเขียนรหัส F# เมื่อเร็วๆนี้

ซึ่ง F # จะช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นในสไตล์การเขียนโปรแกรมของคุณ

ผมเริ่มต้นด้วยการเขียนรหัสแบบ function ที่บริสุทธิ์(Pure Functional)

แล้วทำการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อย เพื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบเชิง Objects และ

ในการผลิตรหัส บางครั้งผมต้องทำบางโปรแกรมที่จำเป็นให้เสร็จก่อน

ผมจะเริ่มต้นด้วยความคิดที่บริสุทธิ์(Pure Functional Idea)

และมันก็ยังคงเสร็จสิ้น project ของผมกับรหัสที่เหมือนจริง(Real World)

แล้วคุณจะไม่มีทางผิดหวังในทุกๆเฟสของโครงการเลยอีกต่อไป  (Working Software)

— Julien Laugel, Chief Software Architect —

Advertisements

#f