โลกนี้คือโรงละคร

โลกเรานี้ ที่แท้ คือโรงละคร

ไม่ต้อสอน แสดงถูก ทุกวิถี

ออกโรงกัน จริงจัง ทั้งตาปี

โลกนี้คือ กรงไก่ เขาใส่ไว้

จะนำไป แล่เนื้อ ไม่เหลือหลอ

จิกกันเอง ในกรง ได้ลงคอ

เผ้าตั้งข้อ รบกัน ฉันนึกกลัว

— พุทธทาสภิกขุ —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98