ความสุขหรือทุกข์ อยู่ที่เราเข้าใจ และมีปัญญาได้เห็นธรรม

ผู้ใดฉลาดน้อย และไม่มีปัญญาเลย… ก็จะพบแต่ความทุกข์เสมอ

ผู้ใด ฉลาดเยอะ แต่ไม่มีปัญญา… ก็จะพบทั้งความทุกข์บ้าง สุขบ้าง ปนๆกันไปแบบนี้เสมอ

ผู้ใด มีทั้งฉลาดเยอะ และปัญญา… จะพบแต่ความสุขเสมอ

และ

ผู้ใดฉลาดน้อย แต่มีปัญญา… ผู้นั้น ก็จะพบแต่ความสุขเสมอ… เช่นกัน

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98