นักประดิษฐ์ Software แบบ 300 และ 500

นักประดิษฐ์ Software แบบ 300 กล่าวว่า:

” ข้าจะเข้าไปท้าทายกับปัญหา ท้าทายการเปลี่ยนแปลง

ข้าไม่กลัวความผิด เพราะข้าผิดจนชินแล้ว “

.

นักประดิษฐ์ Software แบบ 500 กล่าวว่า:

“ข้าจะไม่สร้างปัญหา เพราะข้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ข้าไม่เคยผิดเลย เพราะข้าเก่ง เหนือกว่าเสมอ “


— #:P —

Advertisements

#agile-software-development