เซน: Agile

นี่คือวิถีแห่ง Zen Agile หรือมันจะสุดขั่วเกิ๊น แต่เราก็จะใช้ปัญญามันสมองของเราเพื่อที่จะ

คิด และยึดติดเป็นสันดานประดิษฐ์ซอฟแวร์ให้ได้ตามนี้

.

คุณค่าสูงสุดของเรา ก็คือ เราจะส่งมอบซอฟแวร์ที่ แจ่มเจ๋งสุดๆให้ลูกค้าให้ได้แทบจะตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการ 

 เราจะให้บริการลูกค้า หรือลูกค้าจะต้องมาก่อน เหนือกว่า แผนที่วางไว้อย่างเลิศหรูอลังการ 

เราจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้แทบจะทันที เมื่อลูกค้าต้องการ เหนือกว่า การทำตามแผนที่เลิศหรูอลังการที่ต้องทำตามเด๊ะๆ 

เราจะประดิษฐ์ซอฟแวร์ที่ทำงานได้อยู่ตลอดเวลา เหนือกว่า เอกสารที่สมบูรณ์แบบสุดๆก่อนถึงจะลงมือประดิษฐ์ซอฟแวร์ได้

เราจะเค้นเอาความจริงจากลูกค้าให้ได้แบบตัวต่อตัว เหนือกว่า กระบวนการหรือเครื่องมือใดๆที่จะเข้ามาขัดจังหวะการเค้นความจริงจากลูกค้า ของเราไปได้ไม่มี

..

อ่านแล้วมันค่อนข้างที่จะเวอร์ เป็นไปไม่ได้ แต่เราก็จะปฏิบัติตามวิถีแห่ง Zen  Agile นี้ตลอดไป (ดื้อแต่ไม่ฝืนธรรมชาติ)

— #:P —

 

 

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98