เซน: เลโอนาโด ดาวินชี

” Simplicity is ultimate sophistication “

“ความเรียบง่าย คือสุดยอดของศาสตร์  “

.

—  เลโอนาโด ดาวินชี —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98