ผู้สร้าง-ผู้บริโภค-ผู้ขาย

ก่อนที่จะเป็นผู้สร้างที่ยอดเยี่ยม… จงเป็นผู้บริโภคที่ยอดเยี่ยมให้ได้ซะก่อน

และ

ก่อนที่จะเป็นผู้ขายที่ยอดเยี่ยม… ก็จงเป็นทั้ง ผู้สร้าง และผู้บริโภคที่ยอดเยี่ยมซะ

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98