จง Focus และ Ignore ให้เป็น

เมื่อเรา focus เป็นแล้ว เราจะทำงานการใดๆ

ก็จะสำเร็จได้โดยง่าย นำความปิติสุขมาให้ (สมาธิ)

เมื่อเรา ignore เป็นแล้ว เราจะรู้จักปล่อยวาง รู้จักวางเฉย

ความทุกข์ใดๆก็จะเกิดขึ้นได้ยาก (อุเบกขา)

.

— #:P —

.

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98