ที่นี่เดี๋ยวนี้ สำคัญมากสุด

ใคร? คือ คนสำคัญที่สุด

งานใด? คือ งานสำคัญที่สุด

เวลาใด? คือ เวลาที่ดีที่สุด

คำตอบก็คือ

คนสำคัญที่สุด คือ คนที่อยู่เบื้องหน้า

งานสำคัญที่สุด คือ งานที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้

เวลาที่ดีที่สุด คือ เวลาปัจจุบันขณะ

— ลีโอ ตอลสตอย —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98