เซน: Domain Model

ศิษย์: อะไรคือ Domain Model

อาจารย์: ทุกสรรพสิ่งในโลก… ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ Domain Model

ศิษย์: (บรรลุทันที)

— #:P —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98, #design