ขงจื้อ: Sprint

การออกเดินทางไกลนับพันลี้

เริ่มต้นด้วยการย่างก้าวแรกออกไป

— ขงจื้อ —

Advertisements