ยามเล่น ยามงาน ยามว่าง…

… ยามเล่น คิดและทำ ให้เหมือนเด็ก

ยามงาน คิด วิเคราะห์ และลงมือทำ ให้เหมือนผู้ใหญ่

และ

ยามว่างทำใจ ปล่อยกาย ให้เหมือนพระพุทธเจ้า …

 — #:P —

Advertisements