ดับทุกข์จากการประดิษฐ์ซอฟแวร์ โดยสิ้นด้วยการมี ศีล, สมาธิ และปัญญา

ถ้าท่านอยู่ในบทบาทใดก็ตาม ที่เป็นส่วนหนึ่ง ในขั้นตอนประดิษฐ์ซอฟแวร์เพื่ออะไรก็แล้วแต่ เมื่อท่านมี ศีล, สมาธิ และปัญญา แล้ว ความทุกข์ใดๆจากกิจกรรมการประดิษฐ์ซอฟแวร์ ของท่าน จะดับไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอน กล่าวคือ

เมื่อท่านมีศีล นั่นคือท่านมีวินัยที่ดี(best discipline) ในกิจกรรมการสร้าง หรือประดิษฐ์ซอฟแวร์ ของท่าน ท่านมีพฤติกรรมที่หลุดพ้นออกจาก หรือห่างไกลจากพฤติกรรม Parkinson Law และ Student Syndrome ความสุขจะเกิดขึ้นกับท่าน

เมื่อท่านมีสมาธิ นั่นคือท่านมีจิตจดจ่อในงาน ในกิจกรรมประดิษฐ์ซอฟแวร์ ของท่าน ณ.ปัจจุบันขณะ ให้ไปถึงซึ่งเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ ซอฟแวร์ที่ทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ เป็นที่ถูกใจ พอใจกับลูกค้าของท่านได้ จิตของท่านจึงนิ่งมีสมาธิ(focus) สิ่งแวดล้อมรอบกายท่านใดๆ จึงทำอะไรท่านไม่ได้ ท่านจึงมีความสุข ความพอใจเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอยู่เสมอ

เมื่อท่านมีปัญญา นั่นคือท่านมีความรอบรู้ มีความเชียวชาญ ในขั้นตอนการประดิษฐ์ซอฟแวร์ทั้งหมด เช่นในขั้นตอนวิเคราะห์/ออกแบบซอฟแวร์ กำหนดโครงสร้างพื้นฐานให้ซอฟแวร์(architecture) เพื่อให้เข้ากับความต้องการ ความถูกใจ ประสบการณ์ของลูกค้า(user experience)ของท่าน แล้วนำความรู้ นำความคิด(idea) ที่ท่านใช้ปัญญาคิดมาเหล่านั้น นำไปสร้าง นำไปประดิษฐ์(implement) แล้วนำมาประกอบเป็นซอฟแวร์(assembly or dependency injection) และส่งมอบชิ้นงานซอฟแวร์ที่ดีที่สุดนี้ ให้แก่ลูกค้าของท่านได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุด(continuous inspection) และเร็วที่สุด(continuous delivery)  การที่ท่านมีปัญญาประดิษฐ์ซอฟแวร์เช่นนี้ จะทำให้ความคิด(idea)ของท่านสว่างไสวเป็นอย่างมากที่สุด ความไม่รู้จะไม่มี ปัญหาจะถูกท่านแก้ไขได้หมดสิ้น ความสุขจะเกิดขึ้นกับท่าน

และเมื่อท่านมีครบทั้ง ศิล, สมาธิ และปัญญา แห่งการประดิษฐ์ซอฟแวร์นี้แล้ว ความทุกข์ของท่านจะดับไปตลอดกาล….

— #:P —

Advertisements

#agile-software-development, #architecture, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98, #delivery-software, #design, #design-patterns