ซอฟต์แวร์ คือ Living Things

งานสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ของเรามันเพิ่งเริ่มต้น

เพราะ

ซอฟต์แวร์ คือ Living Things…

— #:P —

Advertisements

#agile-software-development