ลีโอนาร์โด ดา วินชี: 7 คุณสมบัติสู่ความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ขั้นเทพ

1. ความกระหายใครรู้อย่างไร้ที่สิ้นสุด (Relentless Curiosity) ความกระหายใคร่รู้ที่ไม่รู้จักพอ เพื่อหาคำตอบที่ดีกว่า และแสดงความคิดเหล่านั้นออกมาอย่างเป็นรูปธรรม หรือในแนวทางใหม่ๆ

2. เห็นมากกว่า (Seeing More) เขาพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาที่แตกต่าง โดยใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างทำความเข้าใจกับรายละเอียดมากขึ้น จัดระเบียบมุมมองและความคิดให้อยู่ในระนาบเดียวกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจประเด็นที่ศึกษาอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3. คิดนอกกรอบ (Thinking Bigger) เข้าใจศาสตร์และศิลป์ ตรรกะและจินตนาการด้วยความที่จะคิดกว้าง เปิดใจรับการวิเคราะห์ แต่ไม่ทิ้งสัญชาตญาณของตัวเอง

4. สร้างการเชื่อมโยง (Making Connections) ด้วยการโยงของสิ่งที่ไม่เกี่ยวกัน เปิดรับ การผสมผสาน และจุดตัดระหว่างธรรมชาติกับโลกทางกายภาพ จากเมล็ดพันธุ์ขนาดจิ๋วจนทึงดวงดาวบนท้องฟ้า

5. อ้าแขนรับความขัดแย้ง (Embracing Paradox) ให้ความคลุมเครือและความไม่แน่นอนเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างความลี้ลับและความลึก ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในภาพสเก็ตซ์ หรือการตั้งคำถามโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนอยู่ในใจ

6. ลงมือทำอย่างกล้าหาญ (Courageous Action) หาช่องทางพิสูจน์สมมมติฐานของตัวเองเสมอ ด้วยการทดลองและทดสอบ ทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม และทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

7. ปัญญารู้แจ้ง (Enlightened Mind) ปรับให้เปลี่ยนทัศนคติ และดูและร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หาประสบการณ์ใน ‘โลก’ ใหม่ เพื่อจุดประกายความคิดใหม่ๆ ไม่ใช่เป็นทาศของงาน แต่ขาดการใช้ชีวิตอย่างเด็มที่

— 7 คุณสมบัติของ ดา วินชี —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98