วิชาสุดท้าย

... ในขณะที่คุณเข้านอน ปิดไฟ และหลับตาลง สักพักหนึ่ง

ให้คุณจินตนาการว่า คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของคุณแล้ว

คุณจะไม่ตื่นอีกแล้ว เป็นการหลับครั้งสุดท้าย

พอเข้าใจ ให้คิดต่อไปอีกซิว่าคุณต้องพิจารณา 

คิดในใจขณะนั้น ตอนนั้น เป็นความรู้ เป็นวิชา อะไร

เป็นครั้งสุดท้าย เรื่องนั้น วิชานั้น คือวิชาอะไร

เป็นเรื่องสุดท้าย เป็นวิชาสุดท้าย เป็นคืนสุดท้าย ของคุณ

พอเมื่อได้พิจารณาแล้วทำให้คุณได้คิด  ใจเกิดปิติสุข เกิดความเข้าใจโลก

เกิดความเข้าใจทุก(ข์)สรรพสิ่ง ทำให้คุณรู้สึกปล่อยวาง ไม่ยึดถือ 

ไม่ผูกติด ไม่เป็นทุกข์ใจ  ไม่เป็นทุกข์กาย

ได้ปล่อยกาย ได้ปล่อยใจ ได้เป็นคนว่างๆ เป็นครั้งสุดท้าย

เพื่อที่คุณจะได้หลับเป็นครั้งสุดท้ายนี้ได้ อย่างมีความสุข อย่างคุ้มค่าที่สุด

เรื่องสุดท้าย หรือวิชาสุดท้าย ที่ว่านั้นก็คือ 

ธรรมะ ของพระพุทธเจ้า

สะสมความรู้ ศึกษาธรรมะ ให้ต่อเนื่อง แล้วคุณจะรู้ได้เองเลยว่า

ธรรมะ นี่หละคือ วิชาสุดท้าย ที่รู้แล้วคุ้มค่าที่สุด

เก็บไว้ใช้ได้จนวาระสุดท้ายของชีวิตคุณได้เวอค์สุดจริงๆ…

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98