วีถี Toyota: จิตวิญญาณของความท้าทาย

เรายอมรับความท้าทายต่างๆ ด้วยจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์และ

ความกล้าที่จะสานฝันให้กลายเป็นจริงโดยไม่ย่อท้อ เราดำเนินงานของเราอย่างกระตือรือร้นด้วยการมองโลกในแง่ดีและ

ความยึดมั่นอย่างแท้จริงในคุณค่าที่เราได้ช่วยเหลือสังคม

และยิ่งไปกว่านั้น:

เรามุ่งมั่นที่จะกำหนดโชคชะตาของเราเอง เราดำเนินการสิ่งต่างๆ

โดยการพึ่งพาตนเอง เชื่อในขีดความสามารถของเราเอง เรายอมรับความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการ และ

สำหรับการธำรงรักษารวมทั้งปรับปรุงทักษะต่างๆ

ที่สามารถทำให้เราสร้างสรรค์คุณค่าที่เพิ่มขึ้น

Spirit of challenge – The Toyota Way

Advertisements

#agile-software-development, #kanban, #lean