3 หลักการ สู่การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขยั่งยืน

3 หลักการ สู่การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขยั่งยืน

หลักการที่ว่านั้นก็คือ HRT หรืออ่านออกเสียงว่า ฮาร์ท(Heart) อันได้แก่

Humility ความถ่อมตัว กล่าวคือ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาล คุณไม่ได้เป็นผู้ตรัสรู้แล้ว หรือทำผิดไม่เป็น ดังนั้นจงเปิดใจของคุณเพื่อพัฒนาตัวเอง

Respect ความนับถือ กล่าวคือ คุณต้องให้ความใส่ใจกับทุกคนที่ทำงานร่วมกับคุณอย่างจริงใจ คุณต้องปฏิบัติต่อพวกเขาเยี่ยงมนุษย์และชื่นชมความสามารถ และความสำเร็จของพวกเขา

Trust ความไว้วางใจ กล่าวคือ คุณต้องเชื่อว่าคนอื่นมีความรู้ความสามารถและจะทำสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นคุณตกลงปล่อยให้พวกเขาขับเคลื่อนไปตามความเหมาะสม

3 หลักการนี้ให้คุณคิดและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจากตนเอง แล้วปฏิบัติขยายออกไปสู่ทีม สู่ผู้ทำงานร่วมกับทีม สู่องค์กรและไปสู่ผู้ใช้หรือลูกค้า ตามภาพข้างล่างนี้

ด้วยการพิจารณาและปฏิบัติหลัการฮาร์ทนี้อย่างต่อเนื่อง

จักทำให้คุณ และทีมของคุณ เกิดปิติสุขกับการทำงานร่วมกัน อย่างแน่นอนตลอดไป

และคุณก็จะเป็นกี๊ก(Geek)ได้อย่างสมบูรณ์

— จากหนังสือ Team Geek: A Software Developer’s Guide to Working Well with Others

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98