เมื่อลีน พบกับเอไจย์


เอไจย์: เฮ้ลีน นายเอไจย์มากเลยนะเฮ้ย!
ลีน: หรา นายก็ลีนมากเลยนะ

— #:P —

Advertisements

#lean