ช่องว่างตามธรรมชาติ

สิ่งใดที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

ถ้าเราพยายามก็จะสามารถเข้าใจมันได้หมด

แต่สิ่งใดที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ

แม้เราจะพยายามสักเท่าไร มันก็ยาก ที่เราจะเข้าใจมันได้หมด

ความเข้าใจไม่ได้หมดนั้น มันคือ 

ช่องว่างตามธรรมชาติ

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98