รู้และเข้าใจสิ่งใหม่วันละหนึ่งอย่างทุกวัน แล้วเราจะค่อยๆรู้ว่าชีวิตเรานี้เป็นเรื่องสนุก

ในขณะที่เราหายใจได้อยู่ ณ. ตอนนี้

ให้รู้ และทำความเข้าใจอะไรให้ได้สักหนึ่งอย่างทุกวัน

จะรู้โดยการอ่าน ฟัง ดูหรือจินตนาการ 

อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

หรือสิ่งที่รู้แล้วแต่เรายังไม่เข้าใจ ให้ได้สักหนึ่งอย่าง

แล้วให้เราคิดพิจารณาถึงสิ่งนั้นให้เข้าใจให้ได้ ว่า

มันคืออะไร ใครสร้างขึ้น เกิดขึ้นมาทำไม 

เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร และมันเกิดมาจากที่แห่งหนใด 

พยายามปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นนี้ ให้ได้ทุกวัน ทุกๆวัน  

แล้วทุกเช้าในวันใหม่ของคุณ จะรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตขึ้นได้เอง

— #:P —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98