ยอดยุทธ, กาก และปรมาจารย์

ถ้าคุณเปรียบเทียบคุณกับยอดยุทธ แล้วคุณก็พยายาม ฝึกตามให้ทันยอดยุทธ

วันข้างหน้าคุณก็จะกลายเป็น ยอดยุทธ

ถ้าคุณเปรียบเทียบคุณกับกาก แล้วคุณก็พยายามฝึกตามให้ทันกาก

 วันข้างหน้าคุณก็จะกลายเป็นกาก

แต่ถ้าคุณเปรียบเทียบคุณกับใจคุณเอง แล้วคุณก็พยายามฝึกตามให้ทันใจของคุณ

วันข้างหน้าคุณก็จะกลายเป็นปรมาจารย์…

— #:P —

Advertisements