ความสุขจากการได้เห็นความแตกต่าง และความเหมือน

ความสุขของมนุษย์ ที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั้น มีหลากแบบ

บ้างก็สุข จากความแตกต่าง ฉันถูก คุณผิด, ฉันมี คุณไม่มี, ฉันรู้ คุณไม่รู้ สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

บ้างก็สุข จากความเหมือน ฉันหรือคุณก็รู้กันคนละแบบ แต่เป้าหมายของเราเหมือนกัน, ฉันหรือคุณ จะรวยหรือจนก็คือคนเท่าเทียมกัน สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

บ้างก็สุข จากความไม่เหมือนหรือไม่ต่าง ฉันอยากรู้คุณช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อย, ฉันมีเยอะแล้วคุณเอาไปเถอะ, คุณอยากรู้อะไรมาเล่าให้ฉันฟังบ้างนะ สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

บ้างก็สุข จากความนิ่งเฉย อะไรจะเกิดมันก็เกิด, อะไรจะดับมันก็ดับ, ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามกรรมของมัน, ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดเถิด สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

ความสุขจะได้จากความหลากแบบนี้ ทุกแบบความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวฉัน แต่ไม่ทุกแบบที่ความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ 

ฉันเลือกแบบได้ คุณเลือกแบบได้ ถ้าฉันและคุณ เข้าใจรูปแบบของ ความสุขจาการได้เห็นความแตกต่าง และความเหมือน

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98