เชื่อในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ดีที่สุดแล้ว

ความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ ที่ต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทอง
ที่นอกเหนือไปจากปัจจัยทั้ง 4 นั้น (อาหาร, เครื่องนุ่งหม, ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค)
ให้รู้ไว้เลยว่า สิ่งนั้นมีกลิ่นที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้ว อย่างแน่นอน ไม่มาก ก็น้อย
ให้ถอยออกมา อย่าไปเสียเวลา เสียทรัพย์สินเงินทอง เพื่อแลกความเชื่อกับสิ่งนั้นมาเลย
เพราะสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเรา มีกลิ่นไม่ดีไปด้วย
จงเชื่อในสิ่งที่ดีงาม จากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ดีที่สุดแล้ว

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98